Prefabrik tikililər 'Prefabrik' komponentləri (məsələn, panellər), modullar (modul evlər) və ya nəql edilən bölmələr (istehsal edilmiş evlər) ilə tikililərə aiddir və daşına bilən tikililər üçün nəzərdə tutulur. Bu növ tikililərin müxtəlif növləri və müxtəlif büdcəyə uyğun növləri mövcuddur. Prefabrik tikililərin aşağıdakı üstünlükləri var:

  • Enerji qənaətli və ətraf mühitin qorunmasına yönlənib
  • Maliyyə cəhətdən daha sərfəlidir
  • Asanlıqla sökülə, daşına və yenidən konstruksiya oluna bilir
  • Üstün keyfiyyət
  • Tikinti işlərinin sürətli aparılması
  • Təhlükəsizlik