Anbar və konteynerlərin tikilməsi və qurulması

Agah Group istifadə təyinatından asılı olaraq müxtəlif depoların, soyuducu anbarların tikintisi və müxtəlif tipli soyuducu konteynerlərin qurulması xidmətlərini təklif edir.