Kənd təsərrüfatı təyinatlı tikintilər

Azərbaycan üçün bu gün ən mühüm məqsədlərdən biri iqtisadiyyatın neftdən asılılığını aradan qaldırmaq və iqtisadi inkişafın kənd yerlərinə daha çox yayılmasını təmin etməkdir. Aqro sənayenin inkişaf etdirilməsi üçün müvafiq sahədə tikililərin aparılması zəruridir.

Agah Group kənd təsərrüfatı sahəsində çoxillik təcrübəsindən yararlanaraq aşağıdakı sahələr üzrə kompleks tikinti layihələrin aparılmasını sizin üçün asan edə bilər:

  • Quşçuluq fabriklərinin tikilməsi
  • İnkubatorların tikilməsi
  • K/t tipli tikililər üçün epoksid döşəmələrin vurulması
  • Meyvə və tərəvəz üçün soyuq hava depoların tikilməsi
  • Ət, süd, ərzaq və meyvə məhsullarının hazırlanması, balıqların saxlanması üçün tikililər.